Ekomuseo

Paltamon Ekomuseo –
Muistoista Tulevaisuuteen


Johtoajatuksena ekomuseo-ajattelussa on yhdessä tekeminen ja toiminnan päämääränä on tulevaisuus perinteeseen pohjautuen siten, että kylien kehittämisessä ovat mukana niin kyläläiset kuin nuoretkin. Lähtökohtana on, että kaikki asiat toteutetaan kyläläisistä ja heille tärkeistä asioista lähtien. Tällainen lähestymistapa kohottaa alueen ihmisten itsetuntoa jättäen elämään yhteisöllisen toimintamallin kylien ja kyläläisten välille. Ekomuseo ei siis ole mikään kiinteä rakennus tai paikka, jonne kerätään esineistöä vaan se voi olla vanha toimintaympäristö, kuten esimerkiksi mylly, kylätalo, joka on ollut tai on edelleen tärkeässä merkityksessä alueen ihmisille.


Yhteisöjen kartta kerää yhteen muistoja menneiltä ajoilta


Opintomatkalla Ascoli Picenossa.
Tärkein yhteisen tekemisen kohde on Yhteisöjen Kartan toteuttaminen. Karttoja tulee Paltamon alueelle yhteensä viideltä kylältä: Mieslahdesta, Kiehimänsuusta, Melalahdesta, Hakasuolta ja Vaarankylältä. Alueilta on etsitty kyläläisille tärkeitä paikkoja, henkilöitä ja tarinoita, jotka kootaan kartalle.

Paltamossa kartan tekeminen toteutetaan yhdessä kyläläisten ja lukion opiskelijoiden kanssa. Lukiolaiset ovat piirtäneet karttaa varten symboleja ja tulevat piirtämään vanhoista kyliltä kerätyistä valokuvista piirroksia, joita hyödynnetään kartan kuvituksessa.


Koululaiset ja lukiolaiset ovat mukana menneisyyden metsästyksessä


Hakasuon koulun oppilaat ja lukio-opiskelijat ovat olleet oppimassa “learning by doing”-metodilla leivän tietä pellosta pöytään. Pellolla, riihellä ja myllyllä heitä ovat opastaneet paikalliset taitajat. Sekä lukiolaisille että koululaisille on järjestetty myös perinneruokakurssi, jolla he ovat päässeet tekemään perinteisiä ruokia kuten juustoleipää, kukkoja ja uunipuuroa. Lukion opiskelijat ovat myös keränneet video- ja kuvamateriaalia leivän tiestä. Tämä materiaali hyödynnetään nuorten tekemässä perinneblogiassa.


Lukion opiskelijat ovat muutoinkin tutustuneet vanhoihin maaseudun työtapoihin ja käytänteisiin kuten päreen höyläämiseen ja pärekaton tekoon. He suunnittelevat ja toteutavat yhdessä kyläläisten kanssa vanhoihin perinteisiin pohjautuvista työtavoista amazing race –tyyppisen kilpailun. Kilpailu järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä, jolloin italialaset kumppanit ovat hankevierailulla Suomessa ja pääsevät samalla tutustumaan paikallisiin perinteisiin kilpahengessä. Kilpailu tullaan toteuttamaan jatkossa keväisin Norssi-karnevaalien yhteydessä.

Yhteistyö koulujen ja kylien kanssa tulee jatkumaan myös hankkeen jälkeen. Tässä vaiheessa lukiolaiset hyödyntävät “Yhteisöjen karttaa” varten piirrettyjä kuvia tekeillä olevan kalenterin kuvituskuvina. Kalenterin myynnillä tuetaan lukion oppilaskunnan toimintaa. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että lukiolaiset saavat kyliltä vanhoja kuvia kalenterin piirtämistä varten ja vuorostaan kyläläiset saavat käyttää näitä piirroksiaan ekomuseomateriaaleissaan.